De Voorloper

De Voorvasten (nr. 2, 31 januari 1993)

Vergevingszondag (nr. 3, 14 februari 1993)

De zondagen van de Paastijd (nr. 8, 1 mei 1993)

Troost (nr. 11, 13 juni 1993)

De genezing van de Blindgeborene (nr. 9, 15 mei 1993)

Advent, voorbereiding op het Kerstfeest (nr. 22, 1 december 1993)

Kerstmis (nr. 23, 25 december 1993)

Theofanie (nr. 24, 1 januari 1994)

Zondag van het Laatste Oordeel (nr. 27, 15 februari 1994)

De Zondagen van de Vasten (nr. 28, 1 maart 1994)

De Paastijd, tijd van bezinning (nr. 32, 1 mei 1994)

Pinksteren (nr. 33, 15 mei 1994)

Het Kerkelijk Jaar (nr. 40, 1 september 1994)

De betekenis van het Kerstfeest (nr. 47, 15 december 1994)

De Myrondraagsters (nr. 57, 1 mei 1995)

Waarheid (nr. 62, 15 juli 1995)

Messias zal komen (nr. 64, 15 augustus 1995)

Kruisverheffing (nr. 65, 1 september 1995)

Profeten in de verwachting van de Messias (nr. 71, 1 december 1995)

God is Heer, en Hij is ons verschenen (nr. 74, 15 januari 1996)

De Eucharistische Canon van de Basilius-Liturgie (nr. 76, 15 februari 1996)

Het Mystiek Gebed (nr. 78, 15 maart 1996)

Ons geslachtofferd Pascha (nr. 79, 1 april 1996)

Hemelvaart (nr. 82, 15 mei 1996)

Parousie, de Wederkomst (nr. 95, 1 december 1996)

De grote profeten (nr. 106, 15 mei 1997)

De heilige Moeder Gods (nr. 110, 15 juli 1997)

Kom, Heer Jesus, kom! (nr. 118, 15 november 1997)

Verheerlijking (nr. 134, 15 juli 1998)

Kruisverheffing (nr. 137, 1 september 1998)

De Komst van de Heer (nr. 142, 15 november 1998)

Christus in ons (Advent) (nr. 143, 1 december 1998)

Uw Heilig Kruis vereren wij (nr. 172, 1 april 2000)

Ik ben het Licht van de wereld (nr. 176, 1 juni 2000)

Christus in ons (Kerstmis) (nr. 187, 25 december 2000)

Geestelijke Reis (nr. 189, 10 februari 2001)